POZOR zľavy až 60% likvidácia skladových zásob KLIKNI SEM

Informácie: PN: 0117 297 004

297 je vysokokvalitný silikónový sprej s vynikajúcimi klznými, separačnými a mazacími vlastnosťami.

zistiť viac

6,84 €
4,79 €
Na sklade
Množstevné zľavy
Nakúpte viac a zaplaťte menej. Pri nákupe väčšieho množstva môžete získať dodatočnú zľavu až 20%.
6+ ks
zľava 10%
4,31 € /ks
12+ ks
zľava 15%
4,07 € /ks
24+ ks
zľava 20%
3,83 € /ks
  • Za tento produkt získate 4 body
  • Osobný odber v showroome zdarma!
  • Pri nákupe nad 100,00 € máte dopravu zdarma!

Popis produktu

  • VLASTNOSTI: 297 je vysokokvalitný silikónový sprej s vynikajúcimi klznými, separačnými a mazacími vlastnosťami. Má skvelú kompatibilitu s materiálmi a vysokú teplotnú odolnosť od -50°C do +250°C. Zabraňuje lepeniu, opotrebovaniu a eliminuje nepríjemné škrípavé zvuky. Skvele odpudzuje vlhkosť a chráni gumové diely pred námrazou. 297 je bezfarebný.
  • OBLASTI VYUŽITIA: 297 je vhodný ako klzná kvapalina a mazivo pre všetky pohybujúce sa diely strojov, plastových dielov, dielov vo vozidlách, v tlači a v papierenskom priemysle. 297 je tiež vhodný ako tvarovacie činidlo v plastikárskom priemysle a pre povrchovú ochranu a starostlivosť.
  • APLIKÁCIA: Dôkladne vyčistite jednotlivé diely. Pred použitím dobre pretrepte. 297 nastriekajte na požadovaný diel z 20 cm vzdialenosti.
  • TECHNICKÉ ÚDAJE: teplotná odolnosť : -50°C až +250°C, Farba: bezfarebný.
  • OBSAHUJE: Uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, iso-alkány, cyklické, <5% n-hexánu Uhľovodíky, C7, n-alkány, iso- alkány, cykloalkény, 2-Propanol. EUH208 Obsahuje (R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén; (+)-limonén. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. Neprepichujte alebo nespaľujte, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte Aerosól. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.  Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pre profesionálne použitie.

Technické parametre

Objednávacie číslo:
0117 297 004

Hodnotenia produktu

Milan H.
22.2.2020
Veľmi kvalitný silikónový sprej
Cena
Vysoký obsah silikónu
Kvalitná dýza
Jozef Kropuch
5.2.2021
Produkt som dostal rýchlo a vporiadku
Hlavné rychlý dovoz a spokojnosť z mojej strany. ĎAKUJEM
8.5.2021
Kvalitny
4.8
3 hodnotenia

Spýtajte sa odborníka

Otázka k tovaru: STAHLMANN Silikónový sprej 297, 400 ml

Hodnotenia produktu

Milan H.
22.2.2020
Veľmi kvalitný silikónový sprej
Cena
Vysoký obsah silikónu
Kvalitná dýza
Jozef Kropuch
5.2.2021
Produkt som dostal rýchlo a vporiadku
Hlavné rychlý dovoz a spokojnosť z mojej strany. ĎAKUJEM
8.5.2021
Kvalitny
4.8
3 hodnotenia