Informácie: PN: 0117 501 004

501 je separačný a mazací sprej na báze PTFE (polytetrafl uóretylén), ktorý redukuje trenie a znižuje opotrebenie, bez obsahu olejov a silikónu. 501 má skvelú priľnavosť ku všetkým materiálom.... zistiť viac

14,28 €
5,71 €
Na sklade
  • Za tento produkt získate 5 bodov
  • Osobný odber v showroome zdarma!
  • Pri nákupe nad 100,00 € máte dopravu zdarma!

Odporúčané príslušenstvo

Popis produktu

VLASTNOSTI: 501 je separačný a mazací sprej na báze PTFE (polytetrafl uóretylén), ktorý redukuje trenie a znižuje opotrebenie, bez obsahu olejov a silikónu. 501 má skvelú priľnavosť ku všetkým materiálom. Veľmi dobre odpudzuje špinu, prach a nečistoty, je odolný voči vode. 501 má výbornú teplotnú odolnosť (-180 °C do +250 °C).

OBLASTI VYUŽITIA: 501 je vhodné ako základné mazivo pre vodiace zariadenia, klzné plochy, dopravníkové pásy, transportné valčeky, ktoré nie sú pod silným zaťažením. 501 je vynikajúcou náhradou silikónového mazania, všade tam kde je potreba mazania bez tuku a oleja.

APLIKÁCIA: Pred použitím dobre pretrepte. Povrch musí byť suchý, bez prachu a mastnoty. 501 nastriekajte na požadované miesto v tenkej vrstve a po 2 minútach zopakujte. Nechajte dôkladne vyschnúť skôr, ako dôjde k zaťaženiu.

TECHNICKÉ ÚDAJE: teplotná odolnosť : -180°C až +250°C, Farba: bezfarebný.

OBSAHUJE: Uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, iso-alkány, cyklické, <5% n-hexánu propán-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol titanium tetrabutanolate. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. Neprepichujte alebo nespaľujte, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte Aerosól. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pre profesionálne použitie.

Technické parametre

Objednávacie číslo:
0117 501 004

Hodnotenia produktu

20.10.2019
Kvalita za rozumnu cenu, mozem len odporucat.
5.0
1 hodnotenie

Variácie

Na sklade
17,76 €
6,22 €
Na sklade
11,88 €
4,75 €
Na sklade
13,20 €
5,28 €

Spýtajte sa odborníka

Otázka k tovaru: STAHLMANN PTFE teflonové mazivo 501, 400ml

Hodnotenia produktu

20.10.2019
Kvalita za rozumnu cenu, mozem len odporucat.
5.0
1 hodnotenie