Informácie: PN: 0117 337 004

337 je vysokovýkonný odhrdzovač so zmrazovacím efektom v kombinácii s excelentnou vzlínavosťou.... zistiť viac

15,58 €
6,23 €
Na sklade
  • Za tento produkt získate 6 bodov
  • Osobný odber v showroome zdarma!
  • Pri nákupe nad 100,00 € máte dopravu zdarma!

Popis produktu

VLASTNOSTI: 337 je vysokovýkonný odhrdzovač so zmrazovacím efektom v kombinácii s excelentnou vzlínavosťou. Povrch materiálu dokáže zmraziť až do -50°C, čím v mieste spojov dochádza ku zmršteniu materiálu a vznikajú kapilárne trhliny, ktoré urýchľujú proces uvoľňovania. 337 slúži aj ako optimálna ochrana proti korózii vďaka antikoróznym prísadám. Neobsahuje silikón ani živice. Má veľmi dobrú kompatibilitu s materiálmi a nepoškodzuje gumu, ani tesnenia.

OBLASTI VYUŽITIA: 337 sa používa k uvoľneniu extrémne zhrdzavených a zoxidovaných skrutkových spojov a tiež pre odstránenie hrdze na osobných a nákladných automobiloch, poľnohospodárskych a stavebných strojoch, motoroch a iných zariadeniach.

APLIKÁCIA: Pred použitím dobre pretrepte dózu. Pred aplikáciou odstráňte hrubé nečistoty a nastriekajte na požadované miesto. Krátku dobu nechajte pôsobiť a ak je potrebné proces zopakujte.

TECHNICKÉ ÚDAJE: Rozsah prevádzkových teplôt: od -10°C do +40°C, Farba: bezfarebný.

OBSAHUJE: Uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, iso-alkány, cyklické, <5% n-hexánu. Uhľovodíky, C7, n-alkány, , iso- alkány, cykloalkény. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte Aerosól. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pre profesionálne použitie.

Technické parametre

Objednávacie číslo:
0117 337 004

Variácie

Externý sklad 4-7 pracovných dní
472,00 €
Na sklade
9,58 €
4,79 €
Na sklade
13,20 €
5,28 €
Na sklade
15,36 €
4,61 €

Spýtajte sa odborníka

Otázka k tovaru: STAHLMANN Odhrdzovač ICE 337, 400 ml

Hodnotenia produktu

-
0 hodnotení