Informácie: PN: 0117 509 004

509 je univerzálny vŕtací a rezný olej na báze minerálnych olejov pre ľahké až stredné obrábanie kovov.... zistiť viac

13,18 €
5,27 €
Na sklade
  • Za tento produkt získate 5 bodov
  • Osobný odber v showroome zdarma!
  • Pri nákupe nad 100,00 € máte dopravu zdarma!

Popis produktu

VLASTNOSTI: 509 je univerzálny vŕtací a rezný olej na báze minerálnych olejov pre ľahké až stredné obrábanie kovov. 509 svojimi vlastnosťami predlžuje životnosť nástroja vďaka výbornému odvádzaniu tepla. Vynikajúco chladí od okamihu aplikovania na obrábací nástroj a obrábaný materiál. Vynikajúco rozpúšťa zatvrdnuté zvyšky a usadeniny. Veľmi dobrá znášanlivosť z materiálmi. 509 slúži aj ako veľmi dobrá ochrana proti korózii.

OBLASTI VYUŽITIA: 509 je určený pre ľahké a stredné obrábanie normálnej a vysokolegovanejocele. Tiež je vynikajúci na konzervovanie hotových a strojných dielov.

APLIKÁCIA: Rovnomerne rozstrekujte olej na obrábací nástroj a na časti materiálu, ktoré sa budú obrábať. Opakujte počas celej doby obrábania.

TECHNICKÉ ÚDAJE: Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte Aerosól. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pre profesionálne použitie.

Technické parametre

Objednávacie číslo:
0117 509 004

Spýtajte sa odborníka

Otázka k tovaru: STAHLMANN Vŕtací a rezný olej 509, 400ml

Hodnotenia produktu

-
0 hodnotení