Informácie: PN: 0117 401 003

401 je vysokoúčinný nehygroskopický a elektricky vodivý sprej v súlade s VDE štandardami.... zistiť viac

15,58 €
6,23 €
Na sklade
  • Za tento produkt získate 6 bodov
  • Osobný odber v showroome zdarma!
  • Pri nákupe nad 100,00 € máte dopravu zdarma!
Dostupná 1 variáca: 0117 401 003

Odporúčané príslušenstvo

Popis produktu

VLASTNOSTI: 401 je vysokoúčinný nehygroskopický a elektricky vodivý sprej v súlade s VDE štandardami. Obsahuje tiež čistiace rozpúšťadlo, ktoré nepoškodzuje elastomér, farby, ani elektrické izolačné materiály. Zabezpečuje dlhodobú ochranu celého elektrického systému a dokonale vytesňuje vlhkosť, chráni proti vlhkosti, korózii a nečistotám. Zabraňuje úbytku napätia, rušivému a nadmernému odporu kontaktov. Poskytuje skvelú ochranu a izoláciu. Nenarúša lakované a plastové diely. Chráni medené a neželezné kovy pred oxidáciou.

OBLASTI VYUŽITIA: 401 je vhodný pri údržbe, servise a opravách. V automobilovom priemysle sa odporúča jeho použitie pri každom umytí motora a pri všetkých elektromontážnych prácach.

APLIKÁCIA: Dôkladne pretrepte nádobu a nastriekajte na potrebné miesto, pokým nebudú časti dôkladne ošetrené. 401 sa odporúča používať preventívne. Špeciálne upozornenie: 401 nechajte pri ošetrení kontaktov odvetrať pred ich znovuzavedením do prevádzky, vyhnete sa tak iskreniu.

TECHNICKÉ ÚDAJE: Farba: bledožltá, transparentná.

OBSAHUJE: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, aromates (2-25 %) Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte Aerosól. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pre profesionálne použitie.

Technické parametre

Objednávacie číslo:
0117 401 003

Variácie

Na sklade
13,20 €
5,28 €

Spýtajte sa odborníka

Otázka k tovaru: STAHLMANN Elektro a kontakt sprej 401, 300ml

Hodnotenia produktu

-
0 hodnotení