POZOR zľavy až 36% na sety náradia vo FLASHSALE™ nezmeškaj a KLIKNI SEM

Informácie: PN: 0117 177 005

177 je špeciálny vysokoaktívny čistiaci prostriedok sacieho a výfukového systému, škrtiacich klapiek a karburátorov.... zistiť viac

8,32 €
4,99 €
Na sklade
Množstevné zľavy
Nakúpte viac a zaplaťte menej. Pri nákupe väčšieho množstva môžete získať dodatočnú zľavu až 20%.
6+ ks
zľava 10%
4,49 € /ks
12+ ks
zľava 15%
4,24 € /ks
24+ ks
zľava 20%
3,99 € /ks
  • Za tento produkt získate 4 body
  • Osobný odber v showroome zdarma!
  • Pri nákupe nad 100,00 € máte dopravu zdarma!

Popis produktu

VLASTNOSTI: 177 je špeciálny vysokoaktívny čistiaci prostriedok sacieho a výfukového systému, škrtiacich klapiek a karburátorov. Výborne odstraňuje kontaminanty a usadeniny. 177 obsahuje rozpúšťadlá, ktoré ľahko odstraňujú olej, kaučuk, živicu, mastnotu a staré nátery. Zlepšuje prietok paliva, zvyšuje výkon motora, znižuje spotrebu a optimalizuje výkon karburátora. 177 má vynikajúce čistiace schopnosti vďaka špeciálnej povrchovej aktivite. 177 má špeciálny 360° otočný ventil, pomocou ktorého sa dá aplikovať aj na ťažko dostupné miesta otočený dnom smerom nahor. 177 je vhodný aj pre katalyzátory.

OBLASTI VYUŽITIA: 177 je vhodný na čistenie karburátorov a škrtiacich klapiek v dvoj- a štvortaktných benzínových motoroch.

APLIKÁCIA: Ošetrované plochy klapiek a karburátorov nastriekajte a nechajte pôsobiť 2-3 minúty pri vypnutom motore. Potom pri bežiacom motore striekajte 177 do nasávania a škrtiacej klapky približne 30 sekúnd a pomaly zvyšujte otáčky aby sa dokonale spálili všetky zvyšky.

TECHNICKÉ ÚDAJE: Farba: bezfarebný.

OBSAHUJE: Acetón 4-hydroxy-4-metylpentán-2-ón; diacetón-alkohol xylén etylbenzén. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte Aerosól. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Zneškodnite obsah/nádobu podľa úradných predpisov.

Technické parametre

Objednávacie číslo:
0117 177 005

Variácie

Na sklade
3,00 €
1,49 €
Na sklade
8,32 €
4,99 €
Na sklade
106,80 €
53,40 €

Spýtajte sa odborníka

Otázka k tovaru: STAHLMANN Čistič karburátorov a škrtiacich klapiek 177, 500ml

Hodnotenia produktu

-
0 hodnotení