Informácie: PN: 0117 511 005

511 je transparentné polosyntetické mazivo , extrémne odolné vysokému tlaku s vynikajúcou dlhodobou priľnavosťou.... zistiť viac

17,98 €
5,39 €
Na sklade
  • Za tento produkt získate 5 bodov
  • Osobný odber v showroome zdarma!
  • Pri nákupe nad 100,00 € máte dopravu zdarma!

Odporúčané príslušenstvo

Popis produktu

VLASTNOSTI: Transparentné polosyntetické mazivo , extrémne odolné vysokému tlaku s vynikajúcou dlhodobou priľnavosťou. Určené na mazanie miest vystavených vysokému tlaku, rázovému zaťaženiu a vibráciám. Vďaka rýchlemu odvetraniu umožňuje okamžitú a extra silnú priľnavosť ku kovom. Mazivo je odolné voči striekajúcej a slanej vode a vyniká vysokou kapilaritou. Silnou priľnavosťou zaisťuje výbornú stabilitu voči vonkajším vplyvom. Preniká do ťažko prístupných miest a má vynikajúce tlmiace vlastnosti. Neobsahuje silikón, živicu ani kyseliny.

OBLASTI VYUŽITIA: Mazivo určené na premazanie miest zaťažených vysokým tlakom, ako kĺbové spojenia, oceľové laná, vodiace koľajnice, ozubené kolesá, riadiace tyče, dverové pánty, hriadele, vhodné tiež na mazanie reťazí.

APLIKÁCIA: Dôkladne vyčistite jednotlivé diely. Pred použitím dobre pretrepte. Nastriekajte mazivo na požadovaný diel, chvíľu nechajte pôsobiť a nastriekajte znova.

TECHNICKÉ ÚDAJE: teplotná odolnosť: -35°C až +200°C, Farba: transparentná, svetložltá.

OBSAHUJE: Uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, iso-alkány, cyklické, <5% n-hexánu. Uhľovodíky, C7, n-alkány, iso- alkány, cykloalkény. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. Neprepichujte alebo nespaľujte, a to ani po spotrebovaní obsahu. Zabráňte vdychovaniu Aerosólu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pre profesionálne použitie.

Technické parametre

Objednávacie číslo:
0117 511 005
Kategória:
Mazanie
Objem:
500 ml
Farba:
Transparentná, žltkastá
Chemický základ:
Syntetický a minerálny olej
Teplotný rozsah použitia min.:
-30 °C
Teplotný rozsah použitia max.:
200 °C
Teplotná odolnosť, krátkodobá max.:
210 °C
Obsah acetónu:
nie
Obsah silikónu:
nie
Obsah kyseliny:
nie
Obsah AOX:
nie
Vôňa/zápach:
Charakteristická pre olej
Obal:
Sprejová dóza
Skladovateľnosť od dátumu výroby:
24 Mesiacov

Variácie

Na sklade
17,76 €
6,22 €
Na sklade
11,88 €
4,75 €
Na sklade
16,80 €
6,72 €
Na sklade
13,20 €
5,28 €
Na sklade
16,80 €
6,72 €
Na sklade
14,28 €
5,71 €

Spýtajte sa odborníka

Otázka k tovaru: STAHLMANN Vysokovýkonné mazivo masterGREASE 511, 500 ml